วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2552

ราคางาน-ราคากลาง ของส่วนราชการ

งานข้อมูลด้านราคานั้น ในส่วนวัสดุ ไม่ต่างกันมากนัก แต่ในส่วนเรื่องค่าแรงงาน ความสามารถในการทำงานแตกต่างกัน ในส่วนงานที่ต้องการ Safety และ QA/QC สูงนั้น Labor จึงยังคงต้องเป็นเรื่องที่จะต้อง สูงมากขึ้นด้วย Main Contractor มักไปเอาข้อมูล จากส่วนราชการ หรือ ผรม.ท้องถิ่น มาใช้ในการต่อรอง ซึ่งในความจริงนั้น ไม่สามารถทำได้ การพิจารณา Labor Rate ควรดูจากสถิติ แรงงาน ที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ตัวอย่าง - งานคอนกรีต เปลือยผิว ค่าใช้จ่ายมักมองไปในส่วนงานไม้แบบ ค่าใช้จ่ายซ่อม-ส่งงาน อาจมากกว่า 10 % ของมูลค่างาน

ด้านล่าง Link มาจากเวบโยธาไทย http://www.yota-thai.net

เกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ 6 ก.พ.50

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
ตามมติ ครม. 6 ก.พ. 2550
 

เอกสารที่เผยแพร่โดยกรมบัญชีกลาง

สรุปสาระสำคัญ3.04 MB
แนวทางปฏิบัติและรายละเอียดประกอบ8.98 MB
งานก่อสร้างอาคาร14.4 MB
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม4.85 MB
งานก่อสร้างชลประทาน6.78 MB
สรุปเกณฑ์ราคากลางใหม่ ในรูปแบบ PowerPoint2.82 MB

ตารางคำนวณค่าวัสดุมวลรวม

285 KB
ด่วนที่สุด ที่ นร 0408.5/ว 9244 KB

ข้อมูล Update ่าสุด

ตาราง Factor F อัตราดอกเบี้ย 6 % (ล่าสุด-->ใช้อันนี้) ใหม่
โปรแกรมคำนวณค่า Factor F update (ดอกเบี้ย 6%) F HOT! ใหม่
ตัวอย่างแบบฟอร์มการคำนวณราคากลางงานต่างๆ ใหม่

เอกสารที่เป็นส่วนหนึ่งของ มติ ครม. ที่ไม่ได้เผยแพร่

Operating Cost งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
Operating Cost งานก่อสร้างชลประทาน

ตาราง Factor F อกเบี้ย 7%

ตาราง Factor F อัตราดอกเบี้ย 7% (ถ้าดอกเบี้ยขึ้นเป็น 7% ใช้อันนี้)

ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อม ค่าขนส่ง และอัตรางานดิน
กรณีน้ำมันดีเซล  
40-70 บาท

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรถ 6 ล้อ น้ำมัน
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรถ 10 ล้อ น้ำมัน
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรถ 10 ล้อและรถพ่วงน้ำมัน
ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
ตารางอัตราราคางานดินงานก่อสร้างชลประทาน

ค่าแรงงาน

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ ฉบับปรับปรุงใหม่เดือน สิงหาคม 2551

ข้อมูลสนับสนุนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ข้อมูลหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง กรมบัญชีกลาง
รวม Download ้อมูลเพื่อการทำราคากลาง
ราคาขายปลีกน้ำมันภูมิภาค
ตรวจสอบระยะทาง กรมทางหลวง
ตรวจสอบระยะทาง Google Maps   วิธีใช้งาน Google Maps ใหม่
ตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้าง
เว็บชาวเขื่อน
สำนักบำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัยงานทาง
สำนักทางหลวงชนบทที่ 10
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ.


โปรแกรมช่วย Download / โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF

คำแนะนำ สำหรับท่านที่โหลดไม่ได้ หรือเปิดแล้วต้องรอนานจนเครื่องแฮงค์
ควรเปิดเว็บไซท์ด้วย 
Firefox นะครับ จะสะดวกกว่า IE 
Download Firefox
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น